Karta zgłoszenia na rekolekcje


DANE O TWOJEJ FORMACJI
stopień rok miejscowość
I ODB
II ODB
III ODB
I OND
II OND
III OND
Rek. Ewangelizacyjne
I ONŻ
II ONŻ
III ONŻ
Triduum Paschalne
KODA
ORD
Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych: Dz. U. nr 133, poz 883).